Home

Buitenlandse missies van Nederlandse militairen trekken een zware wissel op de achterblijvende familieleden. De uiteenlopende missietaken van de hedendaagse strijdkrachten hebben grote invloed op de persoonlijke omgeving van militairen en kunnen het functioneren tijdens de missie beïnvloeden. Een stabiele thuissituatie en het bijhouden van sociale contacten is van groot belang gebleken voor het goed functioneren van de militair zelf, maar evenzo voor de achterblijvers.

Voor hen (het thuisfront) is het dagelijks leven niet altijd gemakkelijk. Zo kampen zij bijvoorbeeld met slapeloze nachten, prikkelbaarheid, woedeaanvallen, gevoel van machteloosheid en eenzaamheid. Erover praten is ook niet eenvoudig. Vaak ervaart men het als een teken van zwakte of tekortschieten, terwijl het iets is wat iedereen kan overkomen. Het komt meestal voort uit een opeenstapeling van verschillende factoren, waar de uitzending er één van kan zijn.

Het Goedhart Instituut en United Brains for Management hebben samen het initiatief genomen om niet alleen de veteranen maar ook de achterblijvers te helpen bij het zoeken naar adequate oplossingen van problemen die het gevolg zouden kunnen zijn van militaire missies.

Doe mee aan onderzoek!

In aansluiting op eerder onderzoek - uitgevoerd in samenwerking met de vakbonden AFMP, ACOM en MARVER - vragen wij u om deelname aan een specifiek vervolgonderzoek.

Dit onderzoek is uitsluitend gericht op een inventarisatie van succesfactoren die kunnen worden ingezet in een preventieve zorgstrategie voor militairen en hun partners. Dus als het welbevinden van u en uw partner heel goed zijn (gebleven) ondanks één of meerdere missies, wordt uw deelname zeer op prijs gesteld.

Het onderzoek bestaat uit het afnemen van twee aaneengesloten interviews van zowel uzelf als uw partner afzonderlijk, en samen. Uiteraard zal datgene wat ter sprake komt anoniem worden verwerkt en uitsluitend worden aangewend om de vernieuwende veteranen- en partnerzorg verder te ontwikkelen. De interviews worden bij u thuis afgenomen door Drs. Ernst-Jan Ezeman. Als u deel wilt nemen aan dit onderzoek, kunt u dat laten weten per email: info@thuisfrontzorg.nl onder vermelding van interviewonderzoek. Ernst-Jan zal dan persoonlijk contact met u opnemen.

Onderzoek Thuis-Front-Zorg afgerond

De onderzoekresultaten willen een bredere kijk wil bieden op de gezondheid van militairen en hun partners na vredesmissies. Door inventarisatie van verbanden tussen aspecten van de gezondheid van de militair enerzijds en missie-ervaringen, persoonlijke omstandigheden en de biopsychosociale gezondheid van de partner anderzijds, worden aangrijpingspunten geboden voor een proactief zorgbeleid na vredesmissies.
lees verder | click here

LEES HET VOLLEDIGE ONDERZOEK HIER.

Scans

In zowel het TFZ-project als in de geïntegreerde DuoZorg worden de hiertoe speciaal ontwikkelde Missie Beleving Scan (MBS) en het Thuis Front Profiel (TFP) ingezet waarin belangrijke aspecten van zowel de veteraan als de achterblijver worden onderzocht. In de Missie Beleving Scan is tevens een schaal opgenomen die een voorspellende waarde heeft voor het al of niet aanwezig zijn of op langere termijn ontwikkelen van een geheel of partieel PTSS.